Mariusz Brzozowski

Urodzony w Bytomiu. Fotografuje od 1977r. kiedy, po raz pierwszy zetknął się z pracami twórców Polskiej Szkoły Krajobrazu. W latach późniejszych fascynacja polską fotografią lat 20 i 30 ubiegłego wieku, a także fotografią piktorialną i modern-piktorialną.   Obecnie zainteresowany głównie poszukiwaniem detalu i roli światła w kreowaniu emocji.