Wystawy

2015, kwiecień – maj – „BIEBRZANY” – Wystawa w Towarzystwie Naukowym Płockim

2015, luty – marzec – „7 x ZDJĘCIE” – Wystawa w Stacji Artystycznej Rynek w Gliwicach

2014, lipiec – wrzesień – „BIEBRZANY” – Wystawa w Dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego