Witek Cegiełka

Rocznik 1965, Lublin, fotografuje od lat 90-tych,